Ing. Magdaléna Ovčačíková

Doctoral thesis

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Characterization of lipids In biological samples using liquid chromatography and mass spectrometry
Abstract:
Prvni .ast teto prace byla v.novana vyvoji nove metody komprehensivni dvoudimenzionalni kapalinove chromatografie (2D-LC) vyu.ivajici ionizaci elektrosprejem (ESI) s hmotnostni detekci ke komplexni lipidomicke charakterizaci vybranych biologickych vzork.. V prvni dimenzi (D1) byla vyu.ita ultra-vysokou.inna kapalinova chromatografie v systemech s obracenymi fazemi (RP-UHPLC) s kolonou obsahujici oktadecylsilikagelovou …more
Abstract:
ýznamné rozdíly mezi nádorovou a zdravou tkání plic.
Abstract:
The first part of this thesis was aimed on the development of a new continuous comprehensive two-dimensional liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry method for the lipidomic characterization of complex biological samples. The reversed-phase ultrahigh-performance liquid chromatography with a C18 column (150 mm ?~ 1 mm, 1.7 ?Ęm) used in the first dimension made the separation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 10. 2016

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ovčačíková, Magdaléna. Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Pardubice, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická