Bc. Lenka Dostálová

Master's thesis

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek

Genome-wide CRISPR/Cas9 screening to reveal genes able to upregulate CD20 and thereby enhance the efficacy of CD20 monoclonal antibodies
Abstract:
Chemoimunoterapie, která zahrnuje podávání anti-CD20 monoklonálních protilátek, je standardní léčbou chronické lymfatické leukémie a non-hodgkinovských lymfomů. Maligní B-lymfocyty bohužel často snižují expresi molekuly CD20 na svém povrchu, což vede ke vzniku rezistence a následnému selhání terapie. Cílem této diplomové práce bylo provést celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů, které jsou …more
Abstract:
Chemoimmunotherapy, which includes administration of anti-CD20 monoclonal antibodies, is the first-line treatment for chronic lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin lymphomas. Unfortunately, malignant B cells often downregulate the expression of CD20 molecule on their surface, which leads to the development of drug resistance and thus the therapy fails. This diploma thesis aimed to perform genome-wide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
  • Reader: Ph.D. Fedor Nikulenkov

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta