Bc. Jan Raška

Master's thesis

Role homologní rekombinace v údržbě genomové stability u dlouhodobě kultivovaných lidských pluripotentních buněk

The role of homologous recombination in genome maintanance in long term cultivated pluripotent stem cells
Abstract:
Lidské embryonální kmenové buňky představují díky svým jedinečným vlastnostem naději pro léčbu dosud nevyléčitelných chorob. Dlouhodobou kultivací lidských embryonálních kmenových buněk v neoptimálních podmínkách in vitro ale dochází k akumulaci genetických změn, tzv. adaptaci, což omezuje jejich potenciál. Pro udržení genomové stability jsou nezbytné funkční mechanizmy opravy DNA. Významným DNA opravným …more
Abstract:
Human embryonic stem cells present a hope for treatment of injuries and illnesses where the current medicine is helpless thanks to their unique features. However, genome instability and adaptation to in vitro conditions presents a major obstacle in their future therapeutic application. DNA repair mechanisms play crucial role in genome maintenance. Important repair mechanism, homologous recombination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta