Bc. Jan Raška

Master's thesis

Role homologní rekombinace v údržbě genomové stability u dlouhodobě kultivovaných lidských pluripotentních buněk

The role of homologous recombination in genome maintanance in long term cultivated pluripotent stem cells
Anotácia:
Lidské embryonální kmenové buňky představují díky svým jedinečným vlastnostem naději pro léčbu dosud nevyléčitelných chorob. Dlouhodobou kultivací lidských embryonálních kmenových buněk v neoptimálních podmínkách in vitro ale dochází k akumulaci genetických změn, tzv. adaptaci, což omezuje jejich potenciál. Pro udržení genomové stability jsou nezbytné funkční mechanizmy opravy DNA. Významným DNA opravným …viac
Abstract:
Human embryonic stem cells present a hope for treatment of injuries and illnesses where the current medicine is helpless thanks to their unique features. However, genome instability and adaptation to in vitro conditions presents a major obstacle in their future therapeutic application. DNA repair mechanisms play crucial role in genome maintenance. Important repair mechanism, homologous recombination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta