Jan ČERVINKA

Bakalářská práce

Analýza volební kampaně a využití politického marketingu v prezidentských volbách na Slovensku v roce 2014

The analysis of election campaign and of making use of political marketing in the prezidential election in Slovakia in 2014
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá volebními kampaněmi vybraných kandidátů na prezidenta Slovenské republiky během přímé volby v roce 2014. Svým tematickým vymezením spadá práce do kategorie případových studií pojednávajících o prezidentských volbách perspektivou politického marketingu, kterých byla v poslední době v českém prostředí sepsána řada. Práce je mimo úvod a závěr strukturována do tří …více
Abstract:
The thesis deals with the election campaigns of candidates selected for the post of President of the Slovak Republic during the direct elections in 2014. As far as the scope of the subject matter is concerned, the thesis falls into the category of case studies dealing with the presidential election from the perspective of political marketing. The number of such case studies has been quite high in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVINKA, Jan. Analýza volební kampaně a využití politického marketingu v prezidentských volbách na Slovensku v roce 2014. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta