Michal Váňa

Bakalářská práce

Vliv povrchových úprav plniv na fyzikálně mechanické vlastnosti vulkanizátů

Effect of Surface Modification of Fillers on Physical Mechanical Properties of Rubbers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem úprav nebo použitím různých typů plniv na fyzikál-ně mechanické vlastnosti pryže. V teoretické části jsou postupně obecně popsány kaučuko-vé směsi, jejich složení, plniva (silika, saze), vulkanizace a následující metody měření fyzi-kálně mechanických vlastností i jejich možné změny. V experimentální části jsou prakticky popsány vlivy příměsí na celkové fyzikálně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of surface treatments or the use of different types of fillers on the physical and mechanical properties of rubber. In the theoretical part, rubber compounds, their composition, fillers (silica, carbon black), vulcanization and the following methods of measurement of physical-mechanical properties and their possible changes are described in general. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Pöschl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňa, Michal. Vliv povrchových úprav plniv na fyzikálně mechanické vlastnosti vulkanizátů. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe