Martin Šindelář

Bakalářská práce

Osobní brand

Personal brand
Anotace:
Primárním cílem této bakalářské práce je nastavit osobní brand Martina Šindeláře a také vytvořit návod pro ostatní. Teoretická část práce je postavena na třech pomyslných pilířích, které jsou pro budování osobní značky podstatné. Jedná se o definici brandu, marketingové strategie a marketingového mixu. Právě tyto témata jsou využita v praktické části práce. Slouží jako demonstrace vhodného nastavení …více
Abstract:
This bachelor thesis’ primary aim is to develop a personal brand of Martin Šindelář and create possible instructions for other people. The theoretical part of the thesis is structured into three sections which are brand definition, marketing strategy and marketing mix. These topics are essential for creating personal brand. It represents an example of appropriate setting of the basics of personal branding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, MBA Ph.D.
  • Oponent: Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.