Bc. Jan Růžička

Bachelor's thesis

Vyhodnocení finančního zdraví a jeho význam pro řízení podniku

Evaluation of financial health and its importance for business management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním finančního zdraví podniku, jeho vyhodnocením a jeho významem pro řízení podniku. Byly provedeny analýzy ukazatelů absolutních, poměrových i rozdílových a také analýza soustav ukazatelů. Byly vysvětleny příčiny aktuálního stavu zkoumaného podniku a navrženy kroky směřující k finanční stabilitě podniku.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the examination of the financial health of the company, its evaluation and its importance for the management of the company. Absolute, ratio and differential indicators were analyzed as well as systems of indicators. The causes of the current state of the surveyed company were explained and steps were taken towards the financial stability of the company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Blahout

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní