MUDr. Šárka Kárová, Ph.D.

Doctoral thesis

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
Abstract:
Tento v České republice pilotní projekt se zabývá psychosociálními potřebami zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí. Zaměřuje se na zjištění subjektivně vnímaných změn vztahu s rodiči, na informovanost o nemoci a léčbě a mechanismy zvládání silných emocí, které závažné onemocnění provázejí. Dále se zabývá kvalitou života a zkoumá možné problematické chování a výsledky porovnává s daty získanými …more
Abstract:
The aim of this pilot project in the Czech Republic is to explore psychosocial needs of healthy siblings of pediatric oncology patiens. It focuses on subjectively perceived changes in relationship with parents, information about disease and treatment and presence of strong emotions and coping strategies. Another aim is to describe quality of life and explore possible problem behavior and compare results …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 12. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta