Tereza ČERNÁ

Diplomová práce

Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ (zaměřeno pro 3. třídu)

Smart notebook i music lessons at primary schools
Anotace:
V diplomové práci na téma Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ, jsme se zabývaly využitím interaktivní tabule v hodinách hudební výchovy, konkrétně ve 3. ročníku základní školy. Hlavním cílem bylo vytvořit výukové materiály v programu Smart notebook, který je při práci s interaktivní tabulí hojně využíván. Obsah učiva koresponduje se školním vzdělávacím programem. Práce je rozdělena na teoretickou …více
Abstract:
Subject of my diploma thesis is about utilization of the Smart notebook program in lessons of musical lectures in the first degree of primary school. We've focused on utilization of interactive board during lessons of musical lectures, in this concrete example in third grade of primary school. Main objective was to create lecturing materials in program Smart notebook, which is frequently used for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Tereza. Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ (zaměřeno pro 3. třídu). Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta