Bc. Jitka Krejčí

Master's thesis

Implementace dopravní výchovy v učivu na druhém stupni základní školy praktické

The Implementation of Traffic Education in Lessons at Upper Primary School
Abstract:
Diplomová práce „Implementace dopravní výchovy v učivu na druhém stupni ZŠ praktické“ se zaměřuje na sestavení náplně Kurzu dopravní výchovy v kontextu s nově vzniklým Rámcovým vzdělávacím programem. Analyzuje využití výukových metod a forem, výukové cíle, které umožňují učiteli a žákovi prožít výuku aktivně, zábavnou formou a bez stereotypu
Abstract:
The diploma thesis “The Implementation of Traffic Education in Lessons at Upper Primary School” deals with filling the Course of traffic education and their usage in General education program. It analyses problems of teaching methods and forms, the aim of education, these methods and forms allow both teacher and pupils to spend training actively, in a funny way and without stereotype.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta