Bc. Petr Hase

Bachelor's thesis

Obsahový marketing pro malé a střední podniky

Content Marketing in small and medium corporations
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je využití obsahového marketingu v marketingové komunikaci malými a středními podniky. Cílem je za pomoci kvantitativní analýzy dat, dedukce a komparace zjistit, co je efektivním typem obsahu při realizaci obsahového marketingu. Stanovené hypotézy budou ověřeny na základě dat z konkrétních společností.
Abstract:
The main topic of this Bachelor thesis is use of content marketing in marketing communication of small and medium corporations. The goal is to find out with the help of quantitative data analysis, deduction and comparison, what is the effective type of content in the implementation of content marketing. The established hypotheses will be verified based on data from specific companies.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kotyza
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní