Bc. Petr Hase

Bachelor's thesis

Obsahový marketing pro malé a střední podniky

Content Marketing in small and medium corporations
Anotácia:
Hlavním tématem této bakalářské práce je využití obsahového marketingu v marketingové komunikaci malými a středními podniky. Cílem je za pomoci kvantitativní analýzy dat, dedukce a komparace zjistit, co je efektivním typem obsahu při realizaci obsahového marketingu. Stanovené hypotézy budou ověřeny na základě dat z konkrétních společností.
Abstract:
The main topic of this Bachelor thesis is use of content marketing in marketing communication of small and medium corporations. The goal is to find out with the help of quantitative data analysis, deduction and comparison, what is the effective type of content in the implementation of content marketing. The established hypotheses will be verified based on data from specific companies.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní