Bc. Tereza Míková

Master's thesis

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá situační analýzou největší finanční instituce na českém bankovním trhu a tou je Česká spořitelna, a. s. V současné době panuje na českém bankovním trhu poměrně vysoká konkurence. Nové bankovní instituce vstupují na bankovní trh a snaží se získat klienty stávajících bank. Vyhotovením situační analýzy České spořitelny, a. s., za pomoci aplikace analýz marketingového prostředí …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the situation analyzes of the biggest financial institution on the Czech banking market – Česká spořitelna, a. s.Currently there is relatively high competition on the Czech banking market. New banking institutions enter to the banking market and seek to attract clients from existing banks. By preparing a situation analysis of Česká spořitelna, a. s., using the application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní