Bc. Veronika Hlubková

Bachelor's thesis

Asistovaná reprodukce - etika a legislativa

Assisted Reproduction – Ethics and Legislation
Abstract:
Předložená bakalářská práce zpracovává formou literární rešerše etické a legislativní aspekty asistované reprodukce. Reprodukční a fetální medicína patří v současné době mezi nejprogresivněji se rozvíjející obory. Techniky asistované reprodukce však vyžadují manipulaci s lidskými gametami a embryi, což vyvolává řadu etických a právních dilemat. Párům je v současné době umožněno využít v rámci léčby …more
Abstract:
Assisted Reproduction – Ethics and Legislation. This bachelor thesis, based on a literature research, is focused on ethical and legal aspects of the assisted reporduction. Reproduction and fetal medicine currently belong among the most progressively developing fields. The techniques of assisted reproduction require manipulation with human gametes and embryos, which causes many ethical and legal dilemmas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta