Bc. Simona VRŠECKÁ

Master's thesis

Měkké lokalizační faktory na příkladu menších měst

The soft location factors on the example of small towns
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice měkkých lokalizačních faktorů, a tomu jak přispívají k rozvoji menších měst v závislosti na konkurenceschopnosti. V rozvoji měst hraje důležitou roli kultura, která je v práci zhodnocena jako jeden z měkkých lokalizačních faktorů. Teoretická část se zaměřuje na uchopení lokalizačních teorií a lokalizačních faktorů. Praktická část socioekonomickou analýzou seznamuje …more
Abstract:
The diploma thesis push ahead the issue of soft localization factors and how they contribute to the development of smaller cities depending on competitiveness. Culture has an important role in urban development, which is assessed as one of the soft localization factors in the thesis. The theoretical part focuses on the seize of localization theories and localization factors. Thep ractical part introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRŠECKÁ, Simona. Měkké lokalizační faktory na příkladu menších měst. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration