Bc. Polina Rodina

Master's thesis

Význam oceňování nemovitostí pro hypoteční úvěrování

The Importance of Real Estate Valuation for Mortgage Lending
Abstract:
Cílem této diplomové práce je posoudit, jak oceňování nemovitostí může ovlivnit hypoteční úvěr. Práce je rozdělena do tří částí.V první části je představen metodologický postup oceňování nemovitostí s ohledem na nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Ve druhé části se zabývám popisem základních pojmů hypotečního úvěru a problematikou oceňování. Třetí část je praktická, v ní je stanovena obvyklá …more
Abstract:
The goal of this master´s thesis is valuate how property valuation may affect a mortgage loan.The thesis consist three parts. The first chapter presents the methodology of real estate valuation according to new Civil Code force from 1.1.2014. Second chapter is dedicated to description of the basic terms of mortgage and property valuation issues. Third part is practical – determined market value of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Reader: PhDr. František Jirásek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance