Bc. Polina Rodina

Diplomová práce

Význam oceňování nemovitostí pro hypoteční úvěrování

The Importance of Real Estate Valuation for Mortgage Lending
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posoudit, jak oceňování nemovitostí může ovlivnit hypoteční úvěr. Práce je rozdělena do tří částí.V první části je představen metodologický postup oceňování nemovitostí s ohledem na nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Ve druhé části se zabývám popisem základních pojmů hypotečního úvěru a problematikou oceňování. Třetí část je praktická, v ní je stanovena obvyklá …více
Abstract:
The goal of this master´s thesis is valuate how property valuation may affect a mortgage loan.The thesis consist three parts. The first chapter presents the methodology of real estate valuation according to new Civil Code force from 1.1.2014. Second chapter is dedicated to description of the basic terms of mortgage and property valuation issues. Third part is practical – determined market value of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: PhDr. František Jirásek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance