Bc. Lenka Opálková

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti a sociální marketing

Pathological phenomena in society and social marketing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá patologickými jevy, obzvláště kouřením a bojem proti němu formou protikuřáckých kampaní. Cílem práce je návrh nových možností protikuřáckých kampaní. Návrh je uskutečněn na základě analýzy dat z výzkumné zprávy Prevalence kuřáctví a analýzy jednotlivých protikuřáckých kampaní, které v České republice proběhly. Mezi návrhy moderních kampaní je zařazen virální marketing, guerilla …more
Abstract:
The master thesis deals with pathological phenomena, especially smoking and the fight against it in the form of anti-smoking campaigns. The aim is a suggestion for new possibilities of anti-smoking campaigns. The suggestion is created on the basis of research report analysis of Prevalence of smoking and analysis of individual anti-smoking campaign, which were in the Czech Republic. Among the suggestion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní