Bc. Lenka Opálková

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti a sociální marketing

Pathological phenomena in society and social marketing
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá patologickými jevy, obzvláště kouřením a bojem proti němu formou protikuřáckých kampaní. Cílem práce je návrh nových možností protikuřáckých kampaní. Návrh je uskutečněn na základě analýzy dat z výzkumné zprávy Prevalence kuřáctví a analýzy jednotlivých protikuřáckých kampaní, které v České republice proběhly. Mezi návrhy moderních kampaní je zařazen virální marketing, guerilla …viac
Abstract:
The master thesis deals with pathological phenomena, especially smoking and the fight against it in the form of anti-smoking campaigns. The aim is a suggestion for new possibilities of anti-smoking campaigns. The suggestion is created on the basis of research report analysis of Prevalence of smoking and analysis of individual anti-smoking campaign, which were in the Czech Republic. Among the suggestion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication