Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Disertační práce

Regionálně geografická analýza vývoje zemědělství v okrese Hodonín v podmínkách Společné zemědělské politiky Evropské unie

Regional Geographical Analysis of Hodonín Agriculture Development under the Common Agricultural Policy
Anotace:
Předmětem disertační práce je analýza stavu zemědělského sektoru v okrese Hodonín v období po vstupu ČR do EU, jež se vedle statistických dat Českého statistického úřadu a Ministerstva zemědělství ČR velmi významnou měrou opírá o výsledky terénních šetření u místních zemědělských subjektů v letech 2002 a 2009 (velká pozornost je věnována zejména zemědělským podnikům právnických osob). S vědomím nezbytného …více
Abstract:
The subject of the dissertation is an analysis of the state of agriculture sector in the district of Hodonín in the period after the Czech Republic’s entry to the EU, which, apart from statistical data of the Czech Statistical Office and the Ministry of Agriculture of the CR, is significantly based on the results of field surveys at local agricultural entities in the years 2002 and 2009 (great attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Petr Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta