Bc. Lenka Zelinková

Bachelor's thesis

Využití muzikoterapie při rozvoji komunikační schopnosti

Use of music therapy in the development of communication skills
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je využití muzikoterapie v logopedii. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a skládá se ze tří kapitol. První kapitola se věnuje vymezení termínů muzikoterapie a narušená komunikační schopnost. Druhá kapitola se zabývá technikami muzikoterapie, které vyvinuli jak zahraniční, tak i čeští odborníci. Poslední kapitola je věnována výsledkům vlastního šetření …viac
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is use of music therapy in the development of communication skills. The whole thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part and consists of three chapters. The first chapter defines music therapy and impaired communication ability. Second chapter is about techniques that are used in music therapy and are developed by professionals from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta