Bc. Lenka Zelinková

Bachelor's thesis

Využití muzikoterapie při rozvoji komunikační schopnosti

Use of music therapy in the development of communication skills
Abstract:
Tématem bakalářské práce je využití muzikoterapie v logopedii. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a skládá se ze tří kapitol. První kapitola se věnuje vymezení termínů muzikoterapie a narušená komunikační schopnost. Druhá kapitola se zabývá technikami muzikoterapie, které vyvinuli jak zahraniční, tak i čeští odborníci. Poslední kapitola je věnována výsledkům vlastního šetření …more
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is use of music therapy in the development of communication skills. The whole thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part and consists of three chapters. The first chapter defines music therapy and impaired communication ability. Second chapter is about techniques that are used in music therapy and are developed by professionals from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta