Bc. Lucie Bartíková

Diplomová práce

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Public Trust in Marketing Communication Tools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou důvěryhodnosti prostředků marketingové komunikace. Prvním cílem této práce je zjistit, jak lze prostřednictvím jednotlivých nástrojů marketingové komunikace budovat důvěru veřejnosti. Nejdříve je vymezen obsah základních pojmů týkajících se této problematiky, jako je důvěra, veřejnost, marketing a marketingová komunikace. Dále jsou analyzovány nástroje marketingové …více
Abstract:
This thesis is about trustworthiness of marketing communication tools. The first objective of this thesis is to find out how to build public trust through various marketing communication tools. In the beginning there are the basic concepts related to this issue, such as trust, public, marketing and marketing communication. In next part of this thesis, marketing communication tools are analyzed in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní