Theses 

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace – Bc. Lucie Bartíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Bartíková

Diplomová práce

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Public Trust in Marketing Communication Tools

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou důvěryhodnosti prostředků marketingové komunikace. Prvním cílem této práce je zjistit, jak lze prostřednictvím jednotlivých nástrojů marketingové komunikace budovat důvěru veřejnosti. Nejdříve je vymezen obsah základních pojmů týkajících se této problematiky, jako je důvěra, veřejnost, marketing a marketingová komunikace. Dále jsou analyzovány nástroje marketingové komunikace z hlediska jejich důvěryhodnosti a toho, jak tuto důvěryhodnost budují. Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na etiku marketingové komunikace. Druhým cílem práce je zjistit, jaký je stav důvěry české veřejnosti v jednotlivé prostředky marketingové komunikace. K tomu jsou využity výsledky výzkumů uskutečněných v ČR zaměřených na zjišťování důvěry veřejnosti v nástroje marketingové komunikace.

Abstract: This thesis is about trustworthiness of marketing communication tools. The first objective of this thesis is to find out how to build public trust through various marketing communication tools. In the beginning there are the basic concepts related to this issue, such as trust, public, marketing and marketing communication. In next part of this thesis, marketing communication tools are analyzed in terms of their trustworthiness and how they build this trustworthiness. The last chapter of theoretical part focuses on ethics of marketing communication tools. The second objective is to find out how Czech people trust various tools of marketing communication. The practical part presents the results of existing research showing how Czech public has trusted individual marketing communication tools in recent years and at present.

Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, důvěra, veřejnost, etika, marketing communication, communication mix, trust, public, ethic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz