Mária Štefániková

Master's thesis

Porovnanie pracovnej výkonnosti - kmeňový zamestnanec verzus „prenájom“ IT externistu

Porovnání pracovní výkonnosti - kmenový zaměstnanec verzus „pronájem“ IT externisty
Abstract:
Český trh ICT pracovníků se stal velmi atraktivním pro globální ICT firmy a jeho největším problémem v současnosti je nedostatek volných IT specialistů na trhu práce. Kvůli tomu vznikají nové postupy v náboru interních či externích pracovníků. Diplomová práce se proto zabývá nejnovějšími trendy v oblasti náboru lidských zdrojů v ICT a za hlavní cíl si klade srovnání pracovní výkonnosti interně zaměstnaného …more
Abstract:
The Czech ICT workers market has become very attractive to global ICT companies and its biggest problem today is the lack of free IT specialists in the labour market. As a result, new procedures are being developed to recruit internal or external staff. The diploma thesis deals with the latest trends in the field of human resources recruitment in ICT and the main objective is the comparison of the …more
Abstract:
Český trh ICT pracovníkov sa stal veľmi atraktívnym pre globálne ICT firmy a jeho najväčším problémom je v súčasnosti nedostatok voľných IT špecialistov na trhu práce. Kvôli tomu vznikajú nové postupy v nábore interných či externých pracovníkov. Diplomová práca sa preto zaoberá najnovšími trendmi v oblasti náboru ľudských zdrojov v ICT a za hlavný cieľ si kladie porovnanie pracovnej výkonnosti interne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2019
  • Supervisor: Radim Čermák
  • Reader: Tomáš Klíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75193