Anna Kipielová

Master's thesis

Energetická politika EU ve vztahu k závislosti na dovozu ropy

The EU energy policy in relation to the dependence on oil imports
Anotácia:
Energetický sektor je v současné době považován za strategické odvětví, jehož význam stále roste. Ekonomiky, které nedisponují dostatečným množstvím energetických zdrojů jsou v tomto směru více zranitelné. Energetická nezávislost je výzvou pro každý stát a rovněž pro celou EU, která velkou část spotřeby energetických surovin pokrývá jejich dovozem. Energetický sektor je klíčový od počátku procesu evropské …viac
Abstract:
The importance of the strategic energy sector is currently growing. The economies that do not possess sufficient energy resources are more vulnerable. The energy independence represents a challenge for every country and likewise for the EU, which is highly dependent on the energy resources imports. Although the energy sector has been crucial since the beginning of European integration, still it has …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedúci: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Oponent: Milan Vošta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81334