Bc. Marcela Gardea

Bakalářská práce

Dítě předškolního věku v bilingvní rodině

Preschool child from a bilingual family
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem předškolního dítěte v bilingvní rodině. Teoretická část je věnována vývoji předškolního dítěte, ontogenezi řeči, vymezení pojmu komunikace a narušené komunikační schopnosti. Vymezení pojmu bilingvismu tvoří další část teoretické části, následují typy bilingvismu, věk vzniku bilingvismu a nejčastější mýty o bilingvismu. Praktickou část tvoří případové studie třech …více
Abstract:
This Bachelor thesis is the study of the pre-school child in a bilingual environment. The theoretical part of the study looks into the general development of the the pre-school child, his speech development, any speech difficulties or other communication difficulties. The study looks further into the different types of bilingualism, the age factor as well as an overview of the most common myths regarding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta