Bc. Michal KOTAČKA

Master's thesis

Azylová politika a její aplikace v rámci ČR

Application of asylum politics on ČR
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na azylovou a migrační politiku České republiky. V teoretické části jsou popisovány současné právní normy a předpisy, které tuto politiku určují a dále pak historie a vývoj azylové politiky v České republice. V praktické části jsou diskutována statistická data, týkající se azylových řízení i samotných žadatelů a kvalitativně analyzovány rozhovory s respondenty, kteří pracují …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the asylum and the migration policy in the Czech republic. In theoretical part contemporary legal rules and directives of migration problems are discussed and history and evolution of migration policy in the Czech republic are also conducted. In practical part we discuss the statistic data of the asylum administration and the refugees themselves. Than we qualitatively …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011
Identifier: 19343

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTAČKA, Michal. Azylová politika a její aplikace v rámci ČR. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe