Anna Raková

Bakalářská práce

Alenka v Matrixu:

Alice in the Matrix:

Anotace:
V této práci se podíváme na určité analogie mezi filmovým příběhem Matrix (Lana a Lilly Wachowski, 1999) a klasickým příběhem Lewise Carrolla Alenka v Říši divů (vycházíme z českého překladu z roku 2018). (Film Matrix, kterým se budeme zabývat, je první díl tetralogie z roku 1999, nezabýváme se filmy Matrix Reloaded, ani Matrix Revolutions. Záměr práce byl stanoven před uvedením filmu Matrix Resurrections …více
Abstract:
In this thesis we are going to look at certain analogies between the Wachowski siblings’ movie story Matrix (Lana and Lilly Wachowski, 1999) and the Lewis Carroll’s classic story Alice in Wonderland (we deal with the Czech translation from 2018). (The movie Matrix which we will be dealing with is the first part of the tetralogy from 1999. We don’t deal with Matrix Reloaded or Matrix Revolutions. The …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

narace ve filmu

Klíčová slova

britská literatura

Klíčová slova

archetypy

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

hrdinové

Klíčová slova

hrdinky

Klíčová slova

filmová dramaturgie

Klíčová slova

mýty
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2022
  • Vedoucí: Jan HECHT
  • Oponent: Lucia KAJÁNKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 1. 2023 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna