Mgr. Hana Blahová

Master's thesis

Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing

The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing
Abstract:
V předkládané magisterské diplomové práci „Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing“ se snažím zjistit, jak se odlišuje marketingový mix neziskových organizací od klasického mixu komerčně zaměřených organizací a jaká jsou jeho specifika v prostředí internetu. V práci se zabývám nástroji marketingového mixu a snažím se odpovědět na otázky, jak mohou …more
Abstract:
The aim of this Master’s thesis “The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing” is to find out how the marketing mix of non-profit organizations differs from the classic marketing mix of profit organizations and also to define its specifics on the Internet. I focus on the levels of marketing mix and try to answer the question how non-profit organizations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta