Vlastimil CALABA

Master's thesis

Neplatnost pracovněprávních úkonů

Nullity of labor operations
Abstract:
Cílem této práce je předložit ucelený pohled na problematiku neplatnosti v soukromém právu se zaměřením na neplatnost v pracovněprávních vztazích. Po teoretickém úvodu zabývajícím se vztahem mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce bude vymezen pojem právního úkonu a následky vad právních úkonů. Podrobněji budou rozebrány koncepce absolutní a relativní neplatnosti. Zmíněna je však také nová právní …more
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive look on the issue of invalidity in private law with a focus on labour relations. After theoretical introduction dealing with the relationship between the Civil Code and Labour Code is characterized definition of legal act and consequences of its defects. It is also explained the concept of absolute and relative invalidity. Thesis deals also with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2013
Accessible from:: 15. 8. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 4. 9. 2013
 • Supervisor: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CALABA, Vlastimil. Neplatnost pracovněprávních úkonů. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.8.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Jurisprudence / Law

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ukqacm ukqacm/2
5/9/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5/9/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.