Vlastimil CALABA

Master's thesis

Neplatnost pracovněprávních úkonů

Nullity of labor operations
Anotácia:
Cílem této práce je předložit ucelený pohled na problematiku neplatnosti v soukromém právu se zaměřením na neplatnost v pracovněprávních vztazích. Po teoretickém úvodu zabývajícím se vztahem mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce bude vymezen pojem právního úkonu a následky vad právních úkonů. Podrobněji budou rozebrány koncepce absolutní a relativní neplatnosti. Zmíněna je však také nová právní …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive look on the issue of invalidity in private law with a focus on labour relations. After theoretical introduction dealing with the relationship between the Civil Code and Labour Code is characterized definition of legal act and consequences of its defects. It is also explained the concept of absolute and relative invalidity. Thesis deals also with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2013
Zverejniť od: 15. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
 • Vedúci: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CALABA, Vlastimil. Neplatnost pracovněprávních úkonů. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Jurisprudence / Law

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ukqacm ukqacm/2
5. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.