Mgr. Pavlína Vyžrálková

Bakalářská práce

Pojetí asertivity v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání ve vybraných zemích

The concept of assertiveness in the curriculum documents of primary education in selected countries
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na výskyt asertivity v projektovaném kurikulu základního vzdělávání. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmu asertivita, dále popisu, jak se asertivita projevuje v sebevědomí, prosazení, jednání a vztazích jednotlivce k druhým lidem. Praktická část přináší výpis obsahové analýzy rámcových vzdělávacích programů dvou zemí: ČR, Slovensko. Uvedené jsou zde asertivní …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the incidence of assertiveness in designing the curriculum of elementary education. The theoretical part deals with the definition of assertiveness, describe how assertiveness manifested in self-esteem, promote, conduct and relationships of individuals to other people. The practical part brings extract content analysis of framework educational programs of two countries: the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
  • Oponent: Mgr. Petr Sucháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta