Bc. Martin KOTOUČ

Master's thesis

Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů

Predisposition and structure of deep- seated slope deformation on the Lukšinec ridge (Mt. Lysá hora): analysis of pseudokarst cave system
Abstract:
V této práci bylo zkoumáno území hluboké svahové deformace na Lukšinci v masivu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech. Zájmové území je tvořeno flyšovými horninami Vnějších západních Karpat a lze ho rozdělit na dvě odlišné zóny. První je zóna porušeného hřbetu s četnými příkopy, rozsedlinami a pseudokrasovými jeskyněmi nacházející se v jihovýchodní části hřbetu Lukšince. Tato zóna je pravděpodobně …more
Abstract:
In this study it was investigated deep- seated slope deformation on the Lukšinec ridge (Mt. Lysá hora). The DSGSD is situated on the NE slopes of the ridge and it is consisted of two different zones. In the first zone there are affected ridge with trenches, tension-cracks, uphill-facing scarps and pseudokarst caves. This zone is found in the SE part of Lukšinec Ridge and the caves and scarps could …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTOUČ, Martin. Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta