Bc. Ing. Eva Lysoňková

Master's thesis

Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku

The impact of the remuneration system on employees in a particular company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá oblastí odměňování zaměstnanců v podniku a vlivem systému odměňování na jejich motivaci. Teoretická část práce je věnována rozboru pojmů problémové oblasti, jako je motivace a stimulace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování zaměstnanců a kariérní plánování. Cílem praktické části práce je revize konkrétní části systému odměňování existujícího podniku a návrh na …more
Abstract:
This thesis deals with the remuneration of employees in a company and the impact of the remuneration system on their motivation. The theoretical part is devoted to analysis of key terms such as motivation and stimulation of employees, performance management, remuneration of employees and career planning. The goal of application part is to revise on a particular part of the existing company remuneration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta