Tereza KUBÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Využití konceptu trojité šroubovice (Triple Helix) v regionálním rozvoji na příkladu Jihomoravského kraje

Using of the concept of the Triple Helix in regional development on the example of the South Moravian Region
Abstract:
Tato práce se věnuje problematice trojité šroubovice v regionálním rozvoji. Shrnuje teorii konceptu trojité šroubovice, popisuje její fungování v zahraničí a na příkladu pravděpodobně nejinovativnějšího regionu ČR Jihomoravského kraje. V teoretické části je popsána problematika inovací v regionálním rozvoji a potřeba inovační politiky. Následuje teorie konceptu trojité šroubovice jako inovačního systému …more
Abstract:
This thesis is dedicated to the Triple Helix in regional development. It summarizes theory of the Triple Helix concept, describes its operation abroad and in probably the most innovative example of the Czech Republic South Moravia region. The theoretical part describes the issue of innovation in regional development and the need of innovation policy. The next chapter follows with theory of the Triple …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBÁKOVÁ, Tereza. Využití konceptu trojité šroubovice (Triple Helix) v regionálním rozvoji na příkladu Jihomoravského kraje. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development