Tereza KUBÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Využití konceptu trojité šroubovice (Triple Helix) v regionálním rozvoji na příkladu Jihomoravského kraje

Using of the concept of the Triple Helix in regional development on the example of the South Moravian Region
Anotácia:
Tato práce se věnuje problematice trojité šroubovice v regionálním rozvoji. Shrnuje teorii konceptu trojité šroubovice, popisuje její fungování v zahraničí a na příkladu pravděpodobně nejinovativnějšího regionu ČR Jihomoravského kraje. V teoretické části je popsána problematika inovací v regionálním rozvoji a potřeba inovační politiky. Následuje teorie konceptu trojité šroubovice jako inovačního systému …viac
Abstract:
This thesis is dedicated to the Triple Helix in regional development. It summarizes theory of the Triple Helix concept, describes its operation abroad and in probably the most innovative example of the Czech Republic South Moravia region. The theoretical part describes the issue of innovation in regional development and the need of innovation policy. The next chapter follows with theory of the Triple …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁKOVÁ, Tereza. Využití konceptu trojité šroubovice (Triple Helix) v regionálním rozvoji na příkladu Jihomoravského kraje. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development