Barbora LEJNAROVÁ

Bachelor's thesis

Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku

Musical abilities at preschool and younger school age
Abstract:
Tato práce ve své teoretické části vymezuje hudební schopnosti z hlediska jejich zastoupení v předškolním a mladším školním věku. Hudbu je dítěti nutné zprostředkovávat, tudíž práce zdůrazňuje vliv rodiny a školního prostředí na hudební rozvoj dítěte. Praktická část je zaměřena na vytvoření výukového projektu, který respektuje požadavky RVP PV a který je v závěrečné části reflektován. Cílem práce je …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor defines musical abilities in terms of their representation in pre-school and younger school age. Music needs to be mediated by the child, so the work emphasizes the influence of the family and the school environment on the child's musical development. The practical part is focused on the creation of a teaching project that respects the requirements of RVP PV and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEJNAROVÁ, Barbora. Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/