Kristýna RÁBLOVÁ

Bachelor's thesis

Eutanazie, smrt a umírání pohledem zdravotnického personálu a laické veřejnosti

Euthanasia, death and dying from the perspective of medical staff and the general public
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématikou eutanazie, smrtí a umíráním. Teoretická část pojednává o formách eutanazie a její historii. Teoretická část se zabývá eutanazií ve světě a v České republice. Také je zde popsáno dříve vyslovené přání a poslední kapitola je zaměřena na paliativní medicínu. Cílem praktické části je zjistit, jak vidí eutanazii široká veřejnost a odborníci ve zdravotnictví, kteří pracují …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of euthanasia, death, and dying. The theoretical part discusses forms of euthanasia and its history. The theoretical part deals also with euthanasia across the world and in the Czech Republic. The previously stated wish is also described and the last chapter is focused on palliative medicine. The aim of the practical part is to find out how euthanasia is viewed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, Ph.D., LL.M.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RÁBLOVÁ, Kristýna. Eutanazie, smrt a umírání pohledem zdravotnického personálu a laické veřejnosti. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta