Bc. Ondřej FUKSA

Master's thesis

Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon

Application influence analysis of machines operation monitoring system on reported performance in Doosan Škoda Power
Anotácia:
V této diplomové práci je zpracována analýza stavu monitorování činnosti výrobních strojů společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.. Cílem práce je provedení sběru dat na vybraných pracovištích a jejich vyhodnocení z hlediska vypovídající hodnoty výkazu pracovních činností a vlivu vykazování na činnost obsluhy pracoviště. Za účelem sběru vstupních dat analýzy bylo využito modifikace metody snímku pracovní …viac
Abstract:
Presented diploma thesis is focused on application influence analysis of machines operation monitoring system in the company - Doosan Škoda Power s.r.o. The goal of this thesis is to collect input data from selected workplaces and an evaluation of the data from two points of view. The first point of view is data validity of work task records. The evaluation is furthermore performed from the view of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUKSA, Ondřej. Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/