Barbora PLECHATÁ

Bakalářská práce

Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic

Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic
Abstract:
The main aim of this thesis was to determine whether the popularity of social networking can affect the formality of business communication. To achieve this it was necessary first to clarify the theoretical background, the basic information about what is communication, its forms and how it manifests itself in business, and also to define social networking sites, their meaning, historical development …více
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda popularita používání sociálních sítí může ovlivňovat formálnost obchodní komunikace. K dosažení tohoto cíle bylo nutné nejdříve objasnit teoretické pozadí, tedy základní informace o tom, co je to komunikace, její formy a jak se projevuje v obchodní sféře, a dále také definovat sociální sítě, jejich význam, historický vývoj a specifické znaky. Kromě chronologického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLECHATÁ, Barbora. Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická