Veronika Dvorská

Bakalářská práce

Narativní postupy v mind game filmu devadesátých a raných nultých let

Narrative modes of the mind game film from 1990 to 2005

Anotace:
Ve své práci se zabývám teoretickým vymezením a praktickou aplikací narativních postupů v mind game filmu. Primárním výchozím textem práce je The mind game film od Thomase Elsaessera. Ve své práci Elsaesserovu definici mind game filmu zasazuji do širšího kontextu změn diváckých očekávání, ke kterým na přelomu tisíciletí došlo. Dále se věnuji základním pojmům, které jsou pro mind game film klíčové …více
Abstract:
The thesis examines the context and practical applictations of the narrative modes of the mind game film.It introduces the reader to broad implications of the modern narration phenomena (where the narrative twists themself are an object of viewer's immersion and suspensions on par with audiovisual attractions).Later, it uses terms such as perspective, anagnorisis and various types of unreliable narration …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

narace ve filmu

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

vyprávění

Klíčová slova

práce scenáristy

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

scenáristika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Lucia KAJÁNKOVÁ
  • Oponent: Jaroslav POZZI

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna