Bc. Tereza Bušová

Master's thesis

Režim přenesené daňové povinnosti a důsledky jeho rozšíření

The reverse charge mechanism and the consequences of its extension
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na režim přenesení daňové povinnosti. V první části se zabývá právní úpravou tohoto režimu a obecnou právní úpravou daně z přidané hodnoty, jež je základem pro uchopení problematiky režimu přenesení daňové povinnosti. Diplomová práce upozorňuje na novinky, které se staly účinnými v roce 2016 a na novinky plánované v roce 2017. V druhé části se věnuje vybranému daňovému subjektu …more
Abstract:
The thesis focuses on the reverse charge mechanism. Since a legal framework of value added tax is a basis for understanding of the reverse charge mechanism, at first the thesis deals with the legal regulation of the reverse charge mechanism and with the general legal regulation of value added tax, Further, the thesis informs about the news which became effective from 2016 and news planned for 2017 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta