Bc. Tereza Bušová

Diplomová práce

Režim přenesené daňové povinnosti a důsledky jeho rozšíření

The reverse charge mechanism and the consequences of its extension
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na režim přenesení daňové povinnosti. V první části se zabývá právní úpravou tohoto režimu a obecnou právní úpravou daně z přidané hodnoty, jež je základem pro uchopení problematiky režimu přenesení daňové povinnosti. Diplomová práce upozorňuje na novinky, které se staly účinnými v roce 2016 a na novinky plánované v roce 2017. V druhé části se věnuje vybranému daňovému subjektu …více
Abstract:
The thesis focuses on the reverse charge mechanism. Since a legal framework of value added tax is a basis for understanding of the reverse charge mechanism, at first the thesis deals with the legal regulation of the reverse charge mechanism and with the general legal regulation of value added tax, Further, the thesis informs about the news which became effective from 2016 and news planned for 2017 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta