Mgr. Tomáš Erbák

Master's thesis

Soužití romské kultury s majoritou v ČR z pohledu konceptu vyloučení

Coexistence of Roma Culture with the Majority Population in Czech Republic from the Vantage Point of Social Exclusion
Abstract:
Práce představuje současný diskurs o pojmech sociální exkluze, etnika a multikulturalismu. Dále nabízí pohled na situaci sociálně marginalizovaných Romů v České republice prostřednictvím konceptu sociální exkluze a poukazuje na jeho možnosti při koncipování romské integrační politiky.
Abstract:
The writing introduces the recent discussions concerning the concepts of social exclusion, ethnicity and multiculturalism. It further presents the view of the situation of the socially marginalised Roma in Czech republic through the prism of social exclusion and points out the possibilities of this concept within the state policy of Roma integration.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2006
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta