Mgr. Hana Plešingerová, Ph.D.

Disertační práce

Analýza buněčných antigenů u leukémií – ROR1 a COBLL1 u chronické lymfocytární leukémie

Analysis of cell antigens in leukemias – ROR1 and COBLL1 in chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Úvod: Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je maligní onemocnění B lymfocytů, jejichž přežití závisí na signálech poskytovaných mikroprostředím. Maligní B lymfocyty se odlišují od zdravých povrchovou expresí tyrozin kinázy ROR1, která aktivuje signální dráhu Wnt/PCP (planar cell polarity) regulující migraci buněk CLL. Prognóza pacientů s CLL je značně variabilní a určuje se zejména dle přítomnosti …více
Abstract:
Introduction: Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a disease of malignant B cells dependent on microenvironmenal stimuli. Malignant B lymphocytes differ from healthy B lymphocytes in surface expression of ROR1 – a tyrosine kinase activating signalling Wnt/PCP (planar cell polarity) pathway, which regulates CLL cell migration. To determine heterogeneous prognosis of CLL patients, IGHV SHM status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D., Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D., RNDr. Filiip Vrbacký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta