Bc. Jan Stránský

Diplomová práce

Reflection of English as a Lingua Franca in Listening Activities of Selected Textbooks

Reflection of English as a Lingua Franca in Listening Activities of Selected Textbooks
Abstract:
Práce se zabývá odrazem angličtiny jako lingua franca v základním vzdělávání v České republice. Teoretická část práce popisuje koncept angličtina jako lingua franca, stanovuje role různých zdrojů cílového jazyka s akcentem na audio nahrávky v učebnicích, shrnuje předchozí výzkum přístupu učitelů k ankličtině jako linua franca a představuje dokumenty určující cíle základního vzdělávání v České republice …více
Abstract:
The paper studies the the reflection of English as a lingua franca in basic education in the Czech Republic. The theoretical part describes the concept of English as a lingua franca, determines the roles of different sources of listening input with the stress on textbook audio recordings, summarizes previous research of teachers' attitudes to English as a lingua franca, and introduces documents defining …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stránský, Jan. Reflection of English as a Lingua Franca in Listening Activities of Selected Textbooks. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická