Bc. Veronika Netolická

Bakalářská práce

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups
Anotace:
Téma bakalářské práce je Výuka anglické výslovnosti: Schopnost napodobování různými věkovými skupinami. Narozdíl od gramatiky a slovní zásoby čeští učitelé často výuku anglické výslovnosti opomíjejí, protože spoléhají na přirozenou schopnost studentů naučit se ji pomocí imitace. Případová studie zkoumá schopnost imitovat prostřednictvím analýz nahrávek dvou různorodých věkových skupin: dětí v předškolním …více
Abstract:
The title of the bachelor thesis is Teaching English Pronunciation: The Capacity for Imitation in Different Age Groups. Unlike teaching grammar and lexis, teaching English pronunciation is often neglected by Czech teachers as they rely on learners’ natural capacity to learn pronunciation by imitating. This case study surveys this capacity by means of recording analyses in two contrast age groups: pre …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk