Michaela SLANÁ

Diplomová práce

Analýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací

Analysis of the experiences of students involved in an experiment of voluntary isolation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technikou omezené zevní stimulace s důrazem na účinky této techniky na jedince. Teoretická část, která je podložena studiem odborné literatury, je rozdělena do tří kapitol a zaměřuje se na vědecké výzkumy senzorické deprivace a jejich historický vývoj, techniku REST a její podobu v České republice. Empirická část se zabývá prožitky studentů během čtyřdenního pobytu v prostředí …více
Abstract:
The thesis is focused on the technique of limited external stimulation with an emphasis on the effects of the technique on individuals. The theoretical part, which is based on the study of scientific literature, is divided into four chapters and focuses on scientific research of sensory deprivation and its historical development, REST technique and its form in Czech Republic. The empirical part examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLANÁ, Michaela. Analýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta